Bộ chảo nồi mini SUPER CHEF h.kim tráng men 14cm, nồi đáy từ SC_B2114S