Nồi áp suất oxy hóa mềm Bếp điện từ YL183F5 – 18cm