Nồi áp suất Safety YH24N1IH/24cm (dùng được trên bếp từ)