Nồi cơm điện tử thông minh Niêu 1.8L CFXB50HC12VN_120