Nồi nắp kính SUPER CHEF h.kim tráng men đáy từ 26cm SC_S2026