Tăm bông sakura Slim baby TB14 100 que/bịch x 30 bịch/hộp x 10 hộp/thùng