Tăm bông sakura tiêu chuẩn TB13 100 que/bịch x 30 bịch/hộp x 10 hộp/thùng