Bộ quánh vuông nắp kính + rổ inox SUPER CHEF h.kim tráng men đáy từ 24*24cm SC_G2024S