Chạn chén bát inox kiểu Hàn Quốc (400mm(610) x310mm x 80mm) ST_278