DAO_T:Dao bếp trưởng (Dài 203mm, Dày 3mm) – Cán ABS