Nồi áp suất oxy hóa mềm Bếp điện từ YL223F10 – 22cm