Nồi lẩu vuông nắp kính SUPER CHEF h.kim tráng men đáy từ 24*24cm SC_G2024C