Đá bọt tự nhiên chà da chai BE232

Được làm bằng đá tự nhiên. Dùng để chà lên chỗ da bị chai, làm mềm da khuỷu tay, gót chân.

Sử dụng tiện lợi khi tắm rửa. Tránh va đập mạnh làm vỡ đá.