Flip book element

RỔ INOX CAO CẤP 29*110cm ST024

Vật liệu: Inox cao cấp, độ bền cao, dễ vệ sinh.

Cảnh báo: Không sử dụng hoặc bảo quản trong môi trường acid sẽ ảnh hưởng độ bóng của sản phẩm.

Sản phẩm được sử dụng trong nhà bếp.

Đọc tiếp

RỔ INOX CAO CẤP 34*7.0cm ST022

Vật liệu: Inox cao cấp, độ bền cao, dễ vệ sinh.

Cảnh báo: Không sử dụng hoặc bảo quản trong môi trường acid sẽ ảnh hưởng độ bóng của sản phẩm.

Sản phẩm được sử dụng trong nhà bếp.

Đọc tiếp

RỔ INOX ĐAI NHỎ 20.5*20.5*7.0cm ST013

Vật liệu: Inox cao cấp, độ bền cao, dễ vệ sinh.

Cảnh báo: Không sử dụng hoặc bảo quản trong môi trường acid sẽ ảnh hưởng độ bóng của sản phẩm.

Sản phẩm được sử dụng trong nhà bếp.

Đọc tiếp

RỔ INOX ĐAI NHỎ 23*23*8.0cm ST012

Vật liệu: Inox cao cấp, độ bền cao, dễ vệ sinh.

Cảnh báo: Không sử dụng hoặc bảo quản trong môi trường acid sẽ ảnh hưởng độ bóng của sản phẩm.

Sản phẩm được sử dụng trong nhà bếp.

Đọc tiếp

HỘP NHỰA TP TRÒN CAO 1.5L B2276KN

TP: Polypropylen. Chịu được độ lạnh đến âm 20 độ C, chịu được độ nóng đến 140 độ C.

Nắp vặn có ron silicon nên đậy rất kín. Lưu ý khi cho vào lò viba phải cần mở nắp hộp ra chứ không được đậy kín.

Đọc tiếp

HỘP NHỰA TP TRÒN 1.2L B2273KN

TP: Polypropylen. Chịu được độ lạnh đến âm 20 độ C, chịu được độ nóng đến 140 độ C.

Nắp vặn có ron silicon nên đậy rất kín. Lưu ý khi cho vào lò viba phải cần mở nắp hộp ra chứ không được đậy kín.

Đọc tiếp

HỘP NHỰA TP TRÒN 750ML B2272KN

TP: Polypropylen. Chịu được độ lạnh đến âm 20 độ C, chịu được độ nóng đến 140 độ C.

Nắp vặn có ron silicon nên đậy rất kín. Lưu ý khi cho vào lò viba phải cần mở nắp hộp ra chứ không được đậy kín.

Đọc tiếp

HỘP NHỰA TP TRÒN 500ML B2271KN

TP: Polypropylen. Chịu được độ lạnh đến âm 20 độ C, chịu được độ nóng đến 140 độ C.

Nắp vặn có ron silicon nên đậy rất kín. Lưu ý khi cho vào lò viba phải cần mở nắp hộp ra chứ không được đậy kín.

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.