BF200 Khăn tắn New Cresty( 3 màu hồng, xanh, vàng)