Bình chịu nóng lạnh 2.8L tay ấn K_298AW

TP: Polypropyle. Nắp bằng nhựa ABS. Chịu được độ lạnh đến âm 20 độ C . Chịu được độ nóng đến 100 độ C nên sử dụng được cả nước đá lẫn nước sôi.

Miệng nắp có ron silicon nên rất kín, không rò rỉ.