BỘ VÁ VỢT SOUP MISO INOX KAI – DE_5850

Thành phần: Thép không gỉ.

Số TNCB: 9050/2017/ANTTP-TNCB

Sử dụng: Dùng để múc, vợt thực phẩm.

Bảo quản: Rửa sạch và để khô sản phẩm sau khi dùng.