Dụng cụ khui lon, chai KAI DH_6164

TP: Thân bằng nhựa ABS, lưỡi bằng thép không gỉ, khui đồ hộp, khui lon, khui chai