BSB11: MÚT VỆ SINH BỀ MẶT CAO CẤP, TAY NHÔM ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀI ĐẾN 108cm