Dao làm cá (dài 140mm,dầy 2mm) cán gỗ DAO_6

Lưỡi làm bằng thép không gỉ, siêu bền. Lưỡi rất bén, lâu cùn.

Lưỡi dao dài 140mm,dùng cắt và thái các loại thực phẩm Cán gỗ được bằng gỗ tự nhiên.