Dao thái (dài 170mm,dầy 2mm) cán gỗ DAO_8

Lưỡi làm bằng thép không gỉ, siêu bền. Lưỡi rất bén, lâu cùn.

Lưỡi dao dài 170mm,dùng cắt và thái các loại thực phẩm.Cán gỗ được bằng gỗ tự nhiên.