Mút bàn chải vệ sinh bồn tắm cao cấp TREPICA (mút thay thế BF471) – BF472

Mặt mút để thay thế vào SP BF471 hoặc sử dụng riêng lẻ. Dụng chà rửa bồn tắm.