MÚT VỆ SINH BỀ MẶT CAO CẤP (ĐẦU THAY THẾ BSB11) – BSB16

Mặt mút để thay thế vào SP BSB11 hoặc sử dụng riêng lẻ.

Dùng chà rửa bồn tắm, tường nhà tắm