Mút vệ sinh bề mặt cao cấp (đầu thay thế BSB11) – BSB16

Mặt mút để thay thế vào SP BSB11 hoặc sử dụng riêng lẻ.

Dùng chà rửa bồn tắm, tường nhà tắm