NẠO ĐA NĂNG 86243

Sản phẩm GG775 được thiết kế dạng hai rãnh, giúp bạn nạo vỏ hoặc bào khoai dễ dàng và thuận tiện hơn