NẠO ĐA NĂNG 88506

Nạo đa năng GG799 là sản phẩm có kích thước 218mm, được thiết kế 2 đầu, 1 đầu dùng nạo vỏ các loại rau, củ, quả, đầu còn lại có thể nạo nhỏ thành các sợi dài, ngoài ra còn có tác dụng chẻ hành.