Hủ nhựa thực phẩm trong suốt 2.4 lít A_1085WR

TP: Thân nhựa AS, nắp bằng PP chịu được độ lạnh đến âm 20 độ và chịu được độ nóng đến 100 độ, nên sử dụng được cả nước đá lẫn nước sôi. Nắp có ron silicon rất kín không rò rỉ, thân và nắp trong suốt nên dễ dàng nhìn thấy thực phẩm từ mọi phía