Móc treo đa năng Family 1.5kg/móc (bộ 3 móc) AS0055