Ngăn chứa treo inox cao cấp (370mm x 220mm x 140mm) ST_440