Nĩa trái cây inox 11.6cm LUCKY_STAR, vỉ 2 cái NNLS