Đá bọt chà chân BY333

Đá bọt dài, dùng để đánh chà những phần da dày, chai ở gót chân, đầu gối, khuỷu tay.

Được làm từ đá thiên nhiên, sau khi nghiền nhỏ được qua công đoạn tạo bọt mà thành.