MÚT BÀN CHẢI VỆ SINH BỒN TẮM CAO CẤP TREPICA (MÚT THAY THẾ BF471) – BF472

Mặt mút để thay thế vào SP BF471 hoặc sử dụng riêng lẻ. Dụng chà rửa bồn tắm.