NẠO ĐA NĂNG 88124

Nạo đa năng GG798 là sản phẩm có kích thước 218mm được thiết kế 2 đầu, 1 đầu dùng nạo vỏ các loại rau,củ, quả, đầu còn lại có thể nạo nhỏ thành các sợi dài.