Sạn lỗ inox SB_4

Thân bằng thép không gỉ, cán bằng nhựa chịu nhiệt, an toàn, hợp vệ sinh.