Vợt trung inox cao cấp (140mm x 85mm x 265mm) ST-186