Thùng đựng gạo 13.2L-10Kg B_1913PN

TP: Polypropyle. Có kèm lon đong gạo, có vạch chia giúp kiểm soát lượng gạo còn tồn.

Nắp có ron silicon kín giữ gạo không bị ẩm, có bánh xe giúp di chuyển dễ dàng