Vá nhựa nhỏ KAI – DE_5844

TP: Nhựa PA SD: Dùng để trộn, xúc thực phẩm. SP dùng được ở nhiệt độ đến 200 độ C. Bảo quản: Rửa sạch và để khô sản phẩm sau khi dùng. Tránh để sản phẩm gần hoặc tiếp xúc với lửa do sản phẩm sẽ biến dạng.