BF471: MÚT BÀN CHẢI VỆ SINH NHÀ TẮM CAO CẤP TREPICA, TAY NHÔM 65CM