Cốc đo lường Lustroware có chia vạch 250mL K_1557R

Nhựa AS. Chịu được nước sôi 100 độ C. Có 3 vạch chia nên có thể đong cả chất lỏng, chất bột hay đường. Miệng to dễ trộn, dễ rót.