Nồi nắp kính SUPER CHEF h.kim tráng men đáy từ 24cm SC_S2024